Wednesday, September 29, 2010

1. wycinanki


ze zdjęcia janka zamoyskiego